Иконата на Рождество Христово

Иконографията на Рождество Христово, идването на Спасителя в плът на земята – най-важното събитие в Свещената история, се оформя още в V-VI век. Едни от първите изображения на празника се отнасят към периода на ранното християнство. Срещаме ги в катакомбите, на саркофазите, върху поклоннически възпоменателни предмети от Светите места. В тях сцената се свежда само до присъствието на непосредствените участници

» Read more

Молитва на Нова година

Владико Господи Боже наш, извор на живота и безсмъртието, създател на всички видими и невидими твари! Ти положи времената и годините в Твоя власт и с премъдрия и всеблагия Твой промисъл управляваш всичко. Милостиво приеми тая наша благодарност и молба от нас, Твоите недостойни раби, в Твоя небесен жертвеник и добросърдечно ни помилвай. Благодарим Ти за Твоите щедрости, които прояви

» Read more

Св. Архангел Михаил – страшният за демоните воевода

Светът на ангелите е невидим свят, сътворен от Бога преди видимия. Ангелите са същества духовни, личности, които имат ум, воля и могъщество. Думата ангел в превод от гръцки означава вестител. Те са посланици Божии, т.е. посредници в осъществяването на Божията воля за света като цяло и за всяка човешка личност. Освен това ангелите са ходатаи за хората пред Бога и

» Read more
1 2