Св. Архангел Михаил – страшният за демоните воевода

Светът на ангелите е невидим свят, сътворен от Бога преди видимия. Ангелите са същества духовни, личности, които имат ум, воля и могъщество. Думата ангел в превод от гръцки означава вестител. Те са посланици Божии, т.е. посредници в осъществяването на Божията воля за света като цяло и за всяка човешка личност. Освен това ангелите са ходатаи за хората пред Бога и воини в борбата с Неговите врагове. Представката „арх-“ към названието на някои ангели показва тяхното по-възвишено служение на Бога, в сравнение с останалите.

 

Св. Архангел Михаил в Свещеното Писание

Св. Архангел Михаил е поставен над всички ангелски чинове, името му в превод от еврейски означава „Кой е като Бога?“, „Кой е равен на Бога?“. По този повод св. Григорий Велики пише, че докато другите ангели се явяват, за да донесат на хората някаква вест, Архангел Михаил идва тогава, когато трябва да се прояви чудесната сила Божия.

Неговото име се споменава и в Стария, и в Новия Завет. Въпреки че като правило в Стария Завет имена на ангели не фигурират, неговото име се споменава няколко пъти в края на Книгата на пророк Даниил. (Дан. 10:13, Дан. 10:21, Дан. 12:1)

В Писанието св. Архангел Михаил е наречен „княз“, „вожд на войската Господня“, той е главен борец против злото в света. Оттук и неговото църковно название – „архистратег“, т.е. старши сред войните, вожд, военачалник.

 

Победител на дявола

Един от най-приближените до Бога ангели – луцифер ( в превод от латински „светоносен“, утринна звезда, „денница“), се отдалечил от Бога толкова, че станал източник на злото и увлякъл след себе си една трета от ангелите, като казвал: „Ще възляза на небето, ще издигна престола си по-горе от Божиите звезди, […] ще възляза в облачните висини, ще бъда подобен на Всевишния.“ (Ис. 14:13-14) Тогава св. Архангел Михаил пръв призовал ангелите, които не са се увлекли по пагубния пример, на борба с дяволското изкушение: „Кой е подобен на Бога? Никой не е като Бога!“. Заедно с войската си той победил в битката против луцифер и неговите бесове (падналите ангели), които били низвергнати „в ада, вдън преизподнята“ (Ис. 14:15).

И ето какво разказва в Книга „Откровение“ св. Йоан Богослов: „И стана война на небето: Михаил и Ангелите му воюваха със змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях, но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето. И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена – свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му.“ (Откр. 12:7-9)

Това противоборство между доброто и злото и сега продължава на земята и всички хора, дори без да го осъзнават, са участници в него.

Голяма роля ще има св. Архангел Михаил и в дните на бъдещите изпитания, описани в Книга „Откровение“ на св. Йоан Богослов. Архангел Михаил и неговата армия ще помагат на праведниците при предстоящите гонения по времето на Антихриста.

Св. Архангел Михаил отговаря и за Книгата на живота: „И в онова време ще се подигне Михаил, велик княз, който брани синовете на твоя народ; и ще настане време тежко, каквото не е имало, откак съществуват люде до днес; но ще се спасят в това време от твоя народ всички, които бъдат намерени, че са записани в книгата. (Дан. 12:1)“.

За утешение на вярващите, в 19. и 20. глава на „Откровение“ се разказва, че исконната борба с врага на нашето спасение ще свърши със съвършената победа на Агнеца и че в борбата със змея имаме висши защитници и покровители, во главе със св. Архангел Михаил.

На иконите св. Архангел Михаил е изобразяван във войнствен вид, с копие или меч в ръка. Кръстът на върха на копието означава, че битката с царството на тъмнината се води в името Христово, със смирение, търпение и себеотрицание.

За православните християни св. Архангел Михаил е наш защитник от видимите и невидими врагове и зли духове, победител на противниците, избавител от беди и скърби.

 

Всеки, който е приел св. Кръщение, има свой ангел-пазител

Православната Църква учи, че всеки човек има свой ангел-пазител, който се моли за него на Бога. Самият Христос, посочвайки децата, казал на учениците Си: „Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец небесен!“ (Мат. 18:10).

Ангелът-пазител съветва човека да върши добри дела, внушава му благочестиви мисли и скърби за него, когато греши и забравя Божиите заповеди.

В молитвата към своя ангела-хранител ние казваме: „Свети ангеле, който си ми даден от Бога, добри мой пазителю, моля ти се, избави ме от всякакви напасти, спаси ме от скърби!“. А при всяка служба на просителната ектения молим Бога да ни даде „мирен ангел, верен наставник, пазител на душите и телата ни“.

Ангелите са безплътни сили, служители на Бога и пазители на човеците: „те всички са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение“ (Евр. 1:14).

На 8. ноември празнуваме в чест на съборното единство на ангелските чинове.

В съботата преди Архангеловден е най-популярната задушница в годината. На раздаваме милостиня и поменаваме молитвено своите починали близки – с надеждата Господ да прости греховете им, да упокои душите им и да им дарува живот вечен.

 

Текстът е публикуван в Брой 1 на „АЯЗМО“ – списание за православен живот (Стара Загора)

 

Споделяне