Преминават ли мощите на св. Петка през Нова Загора?

Цар Иван-Асен ІІ организира пренасянето на светите мощи, като възлага това да стане под ръководството на Преславския митрополит Марко. Владиката създава специален обоз от волски каруци, карети и конна стража, която заедно с епископите се отправя за Епиват.

Пренасянето на мощите е било нещо изключително по рода си. Специалната царска карета, в която са били мощите, е излъчвала блясък и достолепие. Красивите хоругви са носени от двете страни на каретата от стражи в парадна униформа. Епископите в тържествени одежди отправяли благословии към посрещачите. В житието пише: „И където минаваха мощите, навсякъде излизаха клирици, свещеници и народ с много почит и благоухания“. Безспорно процесията минава и през нашите места. Естествено, на това място не е имало град. Тук градът се застроява едва след 1700 г. В стари турски документи се споменава, че градът се е намирал на юг от Стара планина и Сърнена гора. Той е носел името Яница. Това, разбира се, не бива да ни стряска, защото разстоянието между Яница и настоящия град е едва 4-5 км. За сметка на това обаче той бил в подножието на планината и от него е почвал преходът през Балкана за Северна България. Следващият град след Яница през прохода е старопрестолният Търновград. Познавайки добре пътя и трудностите, които го съпътстват, водачите на процесията със сигурност са решили чрез малко по-голям престой в селището да наберат сили и осигурят храна за хората и животните. Това естествено е наложило мощите на светицата да престоят минимум 2 дни и 1 нощ, което, от своя страна, се е отразило много благодатно на жителите на града и ги е накарало да я приемат за своя закрилница.

Стефан Демирев, „Новозагорската „Света Петка“

Споделяне