Контакти

Списание „Аязмо“ излиза в Стара Загора от края на 2015 г. Издател на печатното издание и на сайта „Списание Аязмо“ е „Издателство Аязмо“ ЕООД, с едноличен собственик Милена Иванова-Андреева.

ISSN 2534 – 9880

За контакти:

Милена Иванова-Андреева, тел. 0897 33 87 21

ayazmo@abv.bg

6001 Стара Загора

Ул. Св. княз Борис №140, ет.11, ап.41