Инициативи за съработничество с Православната църква предлагат от Тракийския университет

(Интервю с ректора проф. двмн Иван Въшин)

– Проф. Въшин, наскоро предложихте на Старозагорската митрополия няколко съвместни инициативи. С какво са свързани?

– Предложихме да обединим усилията си за възвръщането на болничния храм, който се намира в двора на Университетската болница „Проф. д-р Ст. Киркович“, като заедно с нейното ръководство направим постъпки към Община Стара Загора да се възстанови храмът като собственост на Старозагорската епархия и към него да се изгради център за активно социално включване на деца и възрастни в риск – с проектно финансиране или като делегирана държавна дейност, в партньорство с Общината и представители на неправителствения сектор. Възстановеният и действащ православен храм на територията на болницата ще бъде място за духовно обгрижване на страдащите, в духа на модерното здравеопазване в Европа. Освен това той може и трябва да се превърне и в място за практическо обучение и приложение на знанията на нашите студенти от специалностите „Социална педагогика“ и „Специална педагогика“.

Освен това разчитаме на съдействие пред Светия Синод на Българската православна църква и висшите богословски училища в България, за да възобновим нашите усилия и да направим необходимото и възможното да се организира следдипломна или допълнителна квалификация за учители и студенти от всички специалности на Тракийския университет, която да разкрива богатството на нашата православна вяра и по този начин да дадем своя принос, съобразно всеобщото желание в обществото, да се засили патриотичното възпитание на подрастващите и да се възстанови и обнови онзи възрожденски дух, който ни е съхранил като народ. Да се съхрани националната ни идентичност, в недрата на която се е зародила и разпространила цяла една цивилизация, чийто източник е Светото Православие.

Надяваме се също така да направим съвместни постъпки към Министерството на образованието и науката и Министерството на правосъдието, за да получим разрешение за пилотно обучение в Педагогическия факултет на лишени от свобода, които изтърпяват своето наказание в Старозагорския затвор. Това би могло да бъде пилотно, примерно обучение – докато се премахнат ограниченията в сега действащия Закон за висшето образование. Такъв пилотен проект би бил изцяло в съзвучие с работещите практики в тази област в страните от Европейския съюз. Това наше желание се базира и мотивира от дългогодишната ни съвместна ползотворна работа: с ръководството на Затвора, в лицето на неговия началник комисар Иван Карушков; от страна на Старозагорската епархия – на Негово Високопреосвещенство митрополит Галактион и свещеник Йордан Карагеоргиев, който се грижи за лишените от свобода; а от страна на Университета – на предишния ректор проф.  д-р Иван Станков и моя милост, както и дейностите на преподавателите от Педагогическия факултет по проекти и в областта на практическото обучение на студентите от специалност „Социална педагогика“.

В Деня на будителите получихте наградата „Анастасия Тошева”, която се присъжда на дейци на науката и образованието с принос за развитието на Стара Загора. Как я приемате?

– Първо, бих искал да благодаря на кмета г-н Тодоров, на председателя на ОбС г-н Христов, на зам.-кмета г-жа Сотирова и на цялото ръководство на Общината. Благодаря и на ръководството на Университета за това, че бях номиниран за тази награда. Приемам я преди всичко като голямо признание за Тракийския университет – за развитието на науката, за образованието, което даваме на нашите студенти – не само от Старозагорска област, а в национален мащаб, и за работата, която сме свършили в организационно отношение. Сега усилено се говори, че университетите в България са много и трябва да се обединяват. Ние сме направили това изпреварващо, много отдавна – дали сме пример, като сме обединили висшите учебни заведения на територията на Стара Загора, заедно с Хасково, Сливен, Ямбол, където се намират нашите изнесени структурни звена.

Приемам наградата и лично, като резултат от целия ми стаж като асистент, доцент, професор, доктор на науките с две успешно защитени дисертации, като признание за моя професионализъм в областта на безопасността на храните. Като признание и за това, че като ректор на Тракийския университет винаги съм се стремил да се включваме активно в обществения и културния живот на Стара Загора.

Не на последно място, свързвам тази награда и с храма, който изградихме. Той носи името на св. Патриарх Евтимий – ако не се лъжа, все още не е изграден друг храм в страната, посветен на този светия. Освен това няма друг университет в България, който да има свой храм. Параклиси има, но не и храмове.

За изграждането на храм на територията на Тракийския университет се говореше още отпреди около 15 години. Когато станах заместник-ректор, подех инициативата за реализирането на тази идея. Първата копка направи нашият много добър приятел, дядо Галактион, да е жив и здрав. Бяхме се договорили с него, когато станем готови, да освети храма. За съжаление, той се разболя.

Когато Светият Синод назначи за временно управляващ на овакантената Старозагорска епархия Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, още на следващия ден бяхме поканени на среща с Негово Високопреосвещенство. Поласкани от тази чест, развълнувани и обнадеждени от проведения с дядо Антоний разговор, отправихме до Старозагорска митрополия писмо с предложенията, за които стана въпрос в началото на нашия разговор.

Очакваме и ще работим за ползотворно бъдещо сътрудничество и с новия Старозагорски митрополит.

Надяваме се в скоро време да бъде осветен завършеният вече храм. Това би могло да стане на 20 януари, когато Православната църква чества паметта на неговия небесен покровител – св. Патриарх Евтимий.

Въпросите зададе: Милена Иванова-Андреева

Споделяне