ДЕТСКИ СТИХОВЕ

Презвитера Данка КАЛЧЕВА

 

 

 

 

 

 

РОЖДЕСТВО

Овчари учудени,

животни събудени,

светлина изгря,

озари нощта.

 

Ангели долетяха,

в хор запяха:

“Всеки да отиде

чудото да види –

 

как ще повие

с пелена Мария

Божи Син,

Спасителя, амин.”

 

 

ДОБРАТА ЗВЕЗДА

Изгря нова и умна,

и бавна, безшумна

върви над света –

пътека в нощта.

 

Пръска добрина

светлата звезда.

Мъдреците води –

Младенец да споходят.

 

В пещера – подслон

да сторят поклон

на Божествено Дете

радостно отиват те.

 

 

ДЕЦАТА И ЕЛХАТА

Скарали се клонките, всичките,

трябва да ги помирят децата:

всяка иска на Витлеем звездичката,

но тя е за върха на елхата.

 

Че е най-напред изгряла,

когато Бог Спасител се родил,

небесна топлинка тя дава

и светът ни става по-добър и мил.

 

И се засмели чак сърцата,

пошушнали на клонките децата:

Искате от Витлеем звездичката,

но тя е на върха на елхичката.

Споделяне