Владимир ЛОСКИ: Изкуството е молитва, нестигаща никъде, защото не е обърната към Бога

Първото падение след загубата на рая става убийството на Авел от Каин. Бог говори на Каин: „…ако пък не правиш добро, то грехът стои при вратата; той те влече към себе си, но ти владей над него“ (Бит. 4:7). Но Каин убива своя брат. На това първо падение съответства и първото избиране. Избирането на Сит и на неговото потомство. Синовете на Сит са „синове Божии“, те призовават името на Йехова и един от тях, Енох, „е ходил пред Бога“ и може би, с тялото си, е бил взет от Бога в рая. Потомците на Каин, обратно, са само синове човешки, трагично обречени на смърт („…аз ще убия мъж, който би ме уязвил, и момче, което би ме наранило“, говори Ламех – Бит. 4:23). Прокълнати от обработената земя, пропила в себе си кръвта на Авела, те стават първите граждани, изобретатели на техниката и изкуството. С тях се появява и

цивилизацията – този колосален опит да се запълни отсъствието на Бога

Човеците се стараят да забравят Бог или да го заменят: да забравят в процеса на коване на металите, като се оставят да бъдат пленени от земната тежест и от създаваното от нея непроницаемо могъщество, подобно на Тувалкаин, баща на всички ковачи на „медни и железни сечива“ (Бит. 4:22), или да го заменят с празник на изкуството, с упоителната утеха чрез музиката, подобно на Иувал, баща на „всички, които свирят на гусли и пищялки“ (Бит. 4:21). Изкуството се появява тук като културна, а не като култова ценност; това е молитва, нестигаща никъде, защото не е обърната към Бога. Поражданата от изкуството красота се затваря сама в себе си и със своята магия приковава към себе си човека. Тези изобретения на човешкия дух полагат началото на културата като култ на някаква абстракция, в която липсва Онзи Присъстващ, към Когото трябва да бъде обърнат всеки култ…“

Лосский, В. Н. Очерк мистического богословия восточной церкви…, с. 257

Превод: Сава Сивриев

Вижте още:

Проф. д-р Сава Сивриев: От свободата ни тръгва всичко

Споделяне