„Ако не се примирим с Бога, не бихме могли и помежду си да имаме мир”

И тази година в навечерието на Рождество Христово братството на Рилската света обител посрещна с търпение и любов християните, дошли да се поклонят на св. Йоан и да получат подкрепа в духовния си път. Много православни, сред които и семейства с малки деца, се стекоха тук в последните дни на Рождественския пост. Някои единиха своята Бъдни вечер с празничната вечерня с петохлебие в храм „Рождество Христово”, разположен в северното крило на манастира.

„Никой дар не е толкова потребен Богу, колкото мирът и мирното разположение между човеците”, пише в празничното послание на Братството на Рилската света обител, разпространено сред поклонниците. А „ако не се примирим с Бога, не бихме могли и помежду си да имаме мир”. „Неслучайно Ангелите възпяват Христовото Рождество като възстановяване мира на земята и благоволението между хората – се казва в посланието. – От самото начало на своя земен път, през годините на своето детство, през времето на обществената си проповед и дори до кръстната си смърт Христос ни завеща своя мир. Роди се, за да примири небето със земята, учеше човеците да имат мир и любов помежду си и накрая принесе Себе си в жертва на кръста, за да научи всяка твар що значи „милост на мира”. На Онзи, Който изрече чрез устата на пророка думите: „Милост искам, а не жертва” (Осия 6:6), сме длъжни и ние да принасяме милост, а именно с кротки и смекчени сърца, които са плод на мира в нас и помежду ни, да пристъпваме към Христовия жертвеник в православните ни храмове.”

Споделяне