Акатист на Божествените страдания Христови

„Живея с вярата в Сина Божий, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене“ (Гал. 2:20)

 

Кондак 1

Закрилниче и Господи на небесата и земята, Тебе, Безсмъртния Цар, като Те видя да висиш на Кръст, всичко сътворено се помрачи, небето се ужаси, основите на земята се разтресоха. А пък ние, недостойните, като Ти принасяме благодарствено поклонение на Твоето страдание заради нас, заедно с разбойника Ти викаме: Иисусе Сине Божий, помени нас в Твоето Царство.

 

Икос 1

Изпълвайки лика на Ангелите, не от Ангел си възприел естество, но заради мен, бидейки Бог, си станал човек и като си умрял, заради греха на човека, Ти си го оживил чрез Твоето животворящо Тяло и Кръв; ето защо, като сме благодарни за Твоята толкова голяма любов към нас, ние Ти викаме:

Иисусе, Боже, Любов предвечна, Който си благоволил да пребиваваш с нас земнородните;

Иисусе, Милост безкрайна, Който си слязъл от небето долу при падналия човек;

Иисусе, Който си се облякъл в плът като нашата и чрез Своята смърт си съкрушил силата на смъртта;

Иисусе, Божествений, Който чрез Твоите Тайнства и нас обожествяваш;

Иисусе, Който си изкупил целия свят чрез Твоите страдания и Кръст;

Иисусе, Сине Божий, помени нас в Твоето Царство.

 

Кондак 2

Като Те видя Ангелът в Гетсиманската градина как до кървава пот се подвизаваш в молитва, дойде да те укрепява, когато, като тежко бреме, нашите грехове се стовариха върху Тебе; защото Ти, като си взел на рамо погиналия Адам, представил си го на Отца, молейки се коленопреклонно за него. Прочее, заради това с вяра и любов Ти пея: Алилуя!

 

Икос 2

Юдеите не разбраха с неразумния си разум Твоето доброволно страдание; ето защо Ти си казал на търсещите Те през нощта със светилници: Аз съм, а те, макар че изпадаха на земята, но подир това, като Те свързаха, поведоха Те на съд. А пък ние, покланяйки се със страх и трепет на този Път на Страданията, с любов зовем към Теб:

Иисусе, Светлина на света – възненавиден от лукавия свят;

Иисусе, Който си като Непристъпна Светлина – от мрачни злодеи си бил арестуван;

Иисусе, Сине Божий Безсмъртний – от погибелния син си бил посочен за смърт;

Иисусе, Тебе, у Когото няма измама – от предателя измамно си бил целунат;

Иисусе, Който даром отдаваш Себе Си за всички – на безценица си бил продаден;

Иисусе, Сине Божий, помени нас в Твоето Царство.

 

Кондак 3

Чрез силата на Твоето Божество си предрекъл трикратното отричане на Своя ученик; но той подир това, макар и да се отрече от Теб с клетва, когато в двора на първосвещеника видя Тебе, своя Господ и Учител, сърдечно се натъжи и като излезе вън, горко плака; прочее, погрижи се и за мен, Господи, и порази моето ожесточено сърце, та със сълзите си и аз да измия своите грехове, като пея на Теб: Алилуя!

 

Икос 3

Ти, Който наистина имаш властта на Архиерей навеки по чина Мелхиседеков, застанал си на съд пред беззаконния първосвещеник Кайяфа, Владико и Господарю на всички; Прочее, като си приел мъчение от Твоите раби, приеми от нас това:

Иисусе, скъпоценен, продаден на нищожната цена от 30 сребърника, изкупи ме за Твое вечно наследие;

Иисусе, Желание за всички, отхвърлен от Петра поради страх, не отхвърляй мене грешния;

Иисусе, Агънче незлобно, изтерзан от люти зверове, изтръгни ме от моите врагове;

Иисусе, Архиерейо, Който със Своята собствена Кръв Си влязъл в Светая Святих, очисти ме от плътски скверноти;

Иисусе, Който Си бил свързан, а имаш власт да свързваш и развързваш, освободи ме от тежките ми прегрешения;

Иисусе, Сине Божий, помени нас в Твоето Царство.

 

Кондак 4

Дишащи буря от злоба, христоубийците юдеи, като послушаха гласа на бащата на лъжата и човекоубиеца дявол, отхвърлиха Тебе, правия Път, Истина и Живот. А ние Тебе, Христа, Божията Сила, в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и разума, изповядваме и пеем: Алилуя!

 

Икос 4

Пилат, като слушаше Твоите кротки думи, предаде Те на разпятие, уж като достоен за смърт, макар и самият той да свидетелствуваше, че не е намерил у Теб никаква вина; прочее, той ръцете си изми, но сърцето си оскверни; а пък ние, удивлявайки се на тайната на Твоето доброволно страдание, с умиление викаме:

Иисусе, Сине Божи и Син на Дева – измъчван от синовете на беззаконието;

Иисусе, поруган и разголен, Който даваш великолепието и на полските кринове и обличаш небесата със сиянието на звездите;

Иисусе, наситен с рани, Който си наситил пет хиляди човека с пет хляба;

Иисусе, Царю на всички, Който вместо дан от любов и благодарност си приел жестоки мъки;

Иисусе, Който всекидневно заради нас си уязвяван, изцери язвите на нашите души;

Иисусе, Сине Божий, помени нас в Твоето Царство.

 

Кондак 5

Целият си бил облян с Твоята Боготочна Кръв, Ти, Който се обличаш със светлина като с дреха; защо Твоята дреха е окървавена? – изповядвам вярно, изповядвам с пророка: аз, Господи, с моите грехове, Те изпонараних, затова на Тебе, наранения, пребит и бичуван заради мен, благодарствено пея: Алилуя!

 

Икос 5

Богоглаголивият пророк Исайа, като Те предрече с духа си, че с безчестие и рани ще бъдеш изпълнен, ужасявайки се, викаше: ние Го видяхме и в Него нямаше ни изглед, нито величие, ни красота. А ние, като Те гледаме на Кръста, с вяра и удивление зовем:

Иисусе, Който си претърпял безчестие, човека със слава и чест си увенчал;

Иисусе, Тебе, Когото и Ангелите не смеят да гледат, с плесници си бил удрян по лицето;

Иисусе, Който си бил удрян по главата с тръст, преклони в смирение моята глава;

Иисусе, Твоите светли очи са били помрачени от кръв, отвърни моите очи, за да не виждат суетата;

Иисусе, Който от нозете до главата не си имал здраво място, направи ме изцяло здрав и целокупен;

Иисусе, Сине Божий, помени нас в Твоето Царство.

 

Кондак 6

Проповедник на Твоето незлобие се показа Пилат, посочвайки на народа, че в Теб няма нищо достойно за смърт; но юдеите като диви зверове, видели кръв, скърцаха срещу Теб със своите зъби, викайки: разпни Го, разпни Го! А ние, като целуваме пречистите Твои рани, зовем: Алилуя!

 

Икос 6

Възсиял си в позор и удивление пред ангели и човеци, и пред казващия за Тебе Пилат: ето Човекът! Прочее, дойдете да се поклоним на поругания заради нас Иисус, викайки:

Иисусе, Творец и Съдия на всички – от Своите твари осъден и измъчван;

Иисусе, Подателю на премъдростта, Който не си дал отговор на безумните;

Иисусе, Лекарю, изпонаранен с нашите грехове, дай ми лекарството на покаянието;

Иисусе, Пастирю поразен – порази бесовете, които ме изкушават;

Иисусе, Който си бил със съкрушена плът – съкруши моето сърце със страх пред Тебе;

Иисусе, Сине Божий, помени нас в Твоето Царство.

 

Кондак 7

Като си поискал да избавиш човека от робството на врага, смирил си Себе Си пред Твоите врагове, Иисусе, и си бил като Агнец безгласен, воден на заколение, търпейки отвсякъде нараняване и измъчване, та всецяло да изцериш човека, който Ти вика: Алилуя!

 

Икос 7

Дивно дълготърпение си показал, когато войните, които се ругаеха над Тебе според неправедната присъда, нараниха с най-люти рани Твоето пречисто Тяло, тъй че то се обагри с кръв от нозете до главата. Ето защо със сълзци Ти викаме:

Иисусе човеколюбиви, Който си бил увенчан от човека с трънен венец;

Иисусе, Божество безстрастно, Който си претърпял страдания, та нас да освободиш от страдания и страсти;

Иисусе, Спасе мой, спаси мен, виновния за всякакви мъки;

Иисусе, изоставен от всички, утвърждение мое, утвърди ме;

Иисусе, оскърбяван от всички, Радост моя, развесели ме;

Иисусе, Сине Божий, помени нас в Твоето Царство.

 

Кондак 8

Дивно и странно Ти се явиха Моисей и Илия на Тавор, като говореха за Твоя изход от тялото, станал в Иерусалим, защото там, като видяха Твоята слава, а тук, гледайки нашето спасение, викат: Алилуя!

 

Икос 8

Навсякъде си бил твърде много гонен от юдеите, заради множеството мои грехове си претърпял позор и мъки; те всички искат да ти бъде противното на казаното от кесаря за освобождаване и дружно, като злодей Те осъждат и викат: вземи Го, премахни Го и разпни Го! Прочее, на Тебе, Господи, осъдения от всички и водения на разпятие, от дълбочината на душата си зовем:

Иисусе, Съдия наш, Който си бил неправедно осъден – не ни осъждай според делата ни;

Иисусе, Сило моя, Който си изнемогвал под тежестта на Кръста по пътя за Голгота, не ме изоставяй в скръбен и бедствен час;

Иисусе, Подвигоположниче мой, Който си викал за помощ от Отца – подкрепи ме в моята немощ;

Иисусе, Славо моя, Който си приел безчестие – не ме отхвърляй от Твоята слава;

Иисусе, Образец на пресветлия ипостас на Отца – преобрази моето нечисто и мрачно житие;

Иисусе, Сине Божий, помени нас в Твоето Царство.

 

Кондак 9

Цялата природа се ужаси, виждайки Тебе, повесен на Кръст, слънцето на небето скри своите лъчи, земята се разтресе, храмовата завеса се раздра, камъните се разпукаха, адът изхвърли умрелите; а ние се покланяме на мястото, където са стояли Твоите пречисти нозе, като пеем: Алилуя!

 

Икос 9

Красноречивите оратори, макар и много да говорят, но не могат да въздадат достойно благодарение на Твоите Божествени Страдания, Човеколюбче, а пък нашата душа и тяло, сърцето ни и целият ни състав с умиление викат към Тебе:

Иисусе, Който си бил пригвозден на Кръста – пригвозди и опразни ръкописанието на нашите грехове;

Иисусе, Който на Кръста си разпрострял ръце към всички – привлечи и мен, заблудения;

Иисусе, Врата за овцете, прободен в ребрата  – въведи ме чрез Твоите рани в Твоя чертог;

Иисусе, разпънат по плът – разпни моята плът със страстите и похотите ми;

Иисусе, умиращ в мъки – дай ми, щото моето сърце да не разсъждава за нещо друго освен за тебе разпнатия;

Иисусе, Сине Божии, помени нас, когато дойдем в Твоето Царство.

 

Кондак 10

Искайки да спасиш света, изцерил си слепи, хроми, прокажени, неми и глухи, прогонил си лукавите духове, а неразумните юдеи, дишащи злоба и измъчвани от завист, пригвоздиха Те на Кръст, не знаейки да пеят: Алилуйя.

 

Икос 10

Иисусе, Царю Предвечни, като изцяло си страдал за моето невъздържание, за да ме направиш съвършено чист, Ти ни даваш пример за всичко, та да последваме Твоите стъпки, като зовем:

Иисусе, Любов неизследима – Ти не си постановил грях на Своите разпинатели;

Иисусе, Който си се молил със сълзи и силни вопли в Гетсиманската градина – научи и нас да се молим;

Иисусе, Изпълнение на всички пророчества за Тебе – изпълни с блага желанията на нашето сърце;

Иисусе, предавайки Своя дух в ръцете на Отца – в часа на моята смърт приеми и моя дух;

Иисусе, Който не си забранил да разделят твоите дрехи, отдели кротко моята душа от тялото ми;

Иисусе, Сине Божии, помени нас, когато дойдем в Твоето Царство.

 

Кондак 11

Като Ти пренасяше всеумилно пеене, Твоята всенепорочна Майка казваше: макар и да страдаш на Кръста, но аз Те познавам от утроба, като роден от Отца преди Деница, затова виждам как цялата твар Ти състрадава – като предаваш Твоя Дух на Отца, приеми и Моя дух и не оставяй Мене, който викам: Алилуя!

 

Икос 11

Като светоприемна свещ до Твоя Кръст, изгаряща от майчинска любов към Тебе, Пренепорочната Дева се измъчваше от болка, като Те слагаше в гроб, Тебе, истинското Слънце на Правдата; а пък чрез Нея приеми и тези наши сърдечни молитви:

Иисусе, Който си се издигнал на дърво, та нас отпадналите да ъздигнеш към Своя Отец;

Иисусе, Който си поверил Приснодева Мария за майка на девственика ученик, така и нас научи на девство и чистота;

Иисусе, Който си връчил ученика Богослов на Родилата Те, Тебе Бога Слово, връчи и всички нас на Нейното Майчинско застъпничество;

Иисусе, Победителю на света и ада, победи неверието, житейската гордост и похотта на очите, които живеят в нас;

Иисусе, Разрушителю на властта на смъртта, избави ме от вечна смърт;

Иисусе, Сине Божий, помени нас в Твоето Царсто.

 

Кондак 12

Дай ми Твоята благодат, Иисусе, Боже мой, приеми ме, както си приел Йосиф и Никодим, та да ти принеса моята душа като чиста пащаница и с благоухание от добродетели да помажа Твоето Пречисто Тяло и така, както си бил в гроба, да Те имам и аз в моето сърце, като викам: Алилуя!

 

Икос 12

Като възпяваме Твоето доброволно разпятие, покланяме се на Твоите страдания, Христе, вярваме със стотника, че Ти наистина Си Божият Син, Който има да дойде на облаци със сила и слава голяма; тогава, прочее, не ни посрамвай нас, изкупените с Твоята Кръв, които Ти викаме така:

Иисусе Многострадални, чрез риданието на Дева, Твоята Майка, изтръгни ни от вечен плач;

Иисусе, Който си бил изоставен от всички, не ме оставяй сам в часа на моята смърт;

Иисусе, приеми мен, докосващия се с Мария Магдалена до Твоите нозе;

Иисусе, не ме осъждай с Твоите предатели и разпинатели;

Иисусе, въведи ме с благоразумния разбойник в рая;

Иисусе, Сине Божий, помени нас в Твоето Царство.

 

Кондак 13

О, Иисусе Христе, Агънче Божий, Ти, Който вземаш греха на света, приеми тази малка, принесена от все сърце благодарност към Теби ни изцели чрез Твоите спасителни страдания от всяка душевна и телесна болест, огради ни чрез Твоя Кръст от видими и невидими врагове; не ни оставяй и при свършека на нашия живот, та чрез Твоята смърт, като се избавим от вечна смърт, винаги да ти пеем: Алилуя!

(Този кондак се повтаря три пъти. След това се четат Икос 1 и Кондак 1)

 

МОЛИТВА към Разпънатия Господ Иисус

Господи Иисусе Христе, Сине на Живия Бог, Творче на небето и земята, Спасителю на света, ето аз, недостойният и по-грешен от всички, като прекланям смирено сърцето си пред славата на Твоето величество, възпявам Твоя Кръст и страдания и Ти принасям благодарност на Теб, Царя на всичко и Бог, задето си благоволил да понесеш беди, напасти, мъчения и затруднения като човек, и да бъдеш състрадателен към всички нас, страдащите, във всичките ни скърби и нужди. Помощник и Спасител да ни бъдеш. Зная, Всесилни Владико, че всичко това всъщност не беше потребно за Тебе, но за човешкото спасение и за да ни изкупиш всички от лютото робство на врага, Кръст и страдания си претърпял. И тъй, какво да Ти въздам, Човеколюбче, за всичко, което си изстрадал зарада мене грешния, не зная: тъй като и душата, и тялото, и всички блага са от Тебе, и всичко мое е Твое и аз самият съм Твой. Но като се надявам само на безкрайното Твое милосърдие, Добросърдечни Господи, възпявам Твоето неизказано дълготърпение, величая неизповедимото ти мъчение и изтощение, славя Твоята безкрайна милост, прекланям се на пречистите Твои страдания и целувайки вселюбезно Твоито рани, викам: помилуй мен, грешния, и направи така, че да не бъде безплоден за мен Светият Твой Кръст, та като съм съпричастен с вяра на Твоите страдания, да се сподобя да видя и славата на Твоето Царство на Небесата. Амин.

 

Молитвена похвала на разпънатия за нас Спасител

(От св. Тихон Задонски)

Що да ти въздам, Господи, за всички неща, които си дал на мене, бедния и окаяния Твой раб?

Ти заради мене си слязъл от небесата, за да издигнеш мене в небето.

Ти заради мене си се унизил, за да ме мене възнесеш.

Ти, бидейки Бог, заради мене си се въчовечил, за да направиш мене участник на Твоята Божествена природа.

Ти заради мене си се родил по плът, за да се родя аз духом.

Ти заради мене си претърпял гонение, та мене,

изгонения от рая, да ме въведеш пак в рая.

Ти заради мене си благоволил да странстваш, за да върнеш мене заробения в отечеството ми.

Ти заради мене си бил хулен, за да запушиш устата на моя враг, клеветника дявол.

Ти заради мене си бил свързан, за да развържеш мене от греховните вериги.

Ти заради мене си тъжил, скърбил, страдал и плакал, за да избавиш мене от вечни скърби, тъги, страдания и сълзи.

Ти заради мене си бил безчестен и хулен, та мене да ме прославиш.

Ти заради мене си бил причислен с беззаконници, та мене да ме оправдаеш.

Ти заради мене, Животе мой, си вкусил смъртта, та мене да ме съживиш.

Учудвам се, Спасителю, на Твоето човколюбие, славя Твоето милосърдие, покланям се на Твоето предълбоко смирение и снизхождение!

Амин.

 

Превод на акатиста от църковнославянски:

презвитера х. Дора Димитрова

(Първото издание на този превод на Акатиста

е отпечатано с благословението на

+Негово Светейшество Патриарх Максим)

Споделяне